De Bedrijvenfederatie Gooi en Vechtstreek is de vereniging waarin alle grote ondernemersverenigingen uit de Gooi en Vechtstreek zich verenigd hebben. De vereniging is opgericht in 2016 tijdens de Gooise Bedrijvendag in ‘t Spant!  te Bussum.

De Bedrijvenfederatie Gooi en Vechtstreek wil door goede onderlinge samenwerking en afstemming regionale kwesties aanpakken. Zij geeft daarvoor bijvoorbeeld gevraagd en ongevraagd haar mening en adviezen aan lokale en provinciale overheden.

De voorzitters van de deelnemende verenigingen hebben allen zitting in het bestuur van de vereniging.
De leden van de Bedrijvenfederatie Gooi en Vechtstreek zijn:
BOV Blaricum
BVHilversum
Bijzonder Laren
FIN Gooise Meren
IVW Weesp
Ondernemend Wijdemeren
Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM)
Zakenclub Huizen

De voorzitter van de Bedrijvenfederatie Gooi en Vechtstreek is Kim van Kampen. Onder de bestuursleden zijn de volgende commissie verdeeld:
Ruimtelijke Ordening – Bedrijventerreinen en kantoren
Detailhandel
Verkeer, vervoer en veiligheid
Marketing en communicatie
Werkgelegenheid en onderwijs
Duurzaamheid en innovatie
Recreatie en toerisme