De bestuurscommissie Ruimtelijke ordening wordt voorgezeten door Kim van Kampen, voorzitter van BV Hilversum en Djelko van Es, voorzitter van BOV Blaricum.